بهترين قالب هاي وبلاگ
نیاز چیست؟ - اندیشه اسلامی

اندیشه اسلامی
دیدگاه اسلام به گرایشات مادی و غریزی انسان
۱۳۸٩/۸/٢۸ :: ۸:٢۳ ‎ب.ظ ::  نويسنده : امید حاجی شفیعی ها

نیاز چیست؟

تعاریفی گوناگونی ارائه شده:

«نیاز، چیزی است که فقدان متعلقش بر انسان، خسارت وارد کند و آن خسارت به صورت عینی قابل مشاهده باشد.»

«نیاز، آن است که فقدان متعلقش باعث شود که بافتهای بدن خسارت ببیند.»

ضعفی که دو تعریف فوق دارد این است که جسم انسان را مورد نظر قرار داده، درحالی که انسان، هم نیاز جسمانی دارد و هم نیاز روحانی.

 بهترین تعریفی که از واژه‌ی «نیاز» می‌توان ارائه داد، این است که «نیازهای انسان، اموری هستند که در بقای حیات آدمی نقش مستقیم دارند و در رشد و کمالش مؤثر اند.»
موضوع مطلب :
درباره وبلاگ
امید حاجی شفیعی ها

من برای تغییر آنقدر انرژی دارم که سکون و روزمرگی باعث زوالم می شود ، من برای پویایی و حل مسائل جدید آنقدر توان دارم که ساعت ها بیداری را برای رسیدن به راهکاری نو و روشن شدن افقی از تاریکی جهلم تاب آورم.
موضوعات